YUKATA(Casual Kimono) wearing lesson

【YUKATA(Casual Kimono) wearing lesson】 ■Required time 7 […]

Dance class

【Japanese Dance Class】 ■Required time 70 mins. to 90 mi […]

Notes

Keep these in mind Yukata for lesson is only available […]